[Ubuntu] PHP APC cache

 

Zasada działania modułu PHP APC Cache polega na buforowaniu skompilowanego już raz kodu PHP do pamięci RAM, badź też pamięci wymiany na dysku twardym. W chwili zapytania serwera o dany kod PHP mechanizm APC sprawdza, czy przypadkiem nie był on już skompilowany i czy jest przechowywany w pamięci. Jeżeli APC wykryje istnienie skompilowanego już kodu to przesyła do klienta gotowy już zestaw wynikowy, bez kolejnej kompilacji, co poprawia wydajność serwera jak i aplikacji internetowej.

Instalację modułu APC wykonujemy w następujacy sposób:

sudo apt-get install php-apc
 
Następnie należy sprawdzić, czy utworzony został plik apc.ini w następujacym katalogu
 
/etc/php5/apache2/conf.d /apc.ini
 
 Jeżeli takiego pliku w danej lokalizacji nie ma to musimy go utworzyć, a do zawartości wklejamy poniższa treść:
 
extension=apc.so
 
 Na zakończenie pamiętamy jeszcze o restarcie Apache'a
 
sudo /etc/init.d/apache2 restart

 

W kwestii instalacji na sieci znalazłem jeszcze inny sposób. 

Dla ułatwienia logujemy się na roota

sudo su
 
Przystępujemy do instalacji przez PEAR'a
 
apt-get install php-pear
 
apt-get install php5-dev 
 
apt-get install apache2-dev
 
pecl install apc
 
echo "extension=apc.so" > /etc/php5/apache2/conf.d /apc.ini
 
/etc/init.d/apache2 restart
 
 
Istnieje możliwość, iż po instalacji APC będziemy otrzymywali na serwerze bład 500 dla każdej witryny. Najprawdopodobniej spowodowane będzie to faktem, iż na serwerze zainstalowany jest już w standardzie XCACHE, który tak samo jak APC ma swoje zalety, oraz wady. Osobiście z pewnych powodów wybrałem APC w zwiazku z czym XCACHE musiał zostać wyłaczony.
 
Wyłaczyć moduł XCACHE możemy w pliku /etc/php5/apache2/conf.d /xcache.ini komentujac poniższe linijki:
 

  ;; install as zend extension (recommended), normally "$extension_dir/xcache.so"
  ;; zend_extension = /usr/lib/php5/20090626+lfs/xcache.so

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
OdświeżTwój koszyk jest pusty

Odsłony:
626816
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2009 - 2024 Maciej Kaleta